Menu

Beskrivelse af projektet

I 2019 har Tønder Kommune ladet udarbejde en Masterplan 2019 – 2030 for Tønder Sports- og Fritidscenter (TSFC), som blev godkendt af byrådet den 29. august 2019.

Et af hovedgrebene i Masterplanen er et klubhus for alle, placeret ved BankParken, som blandt andet skal samle fodboldaktiviteterne, skaber fællesskab og sammenhold.

Vi ønsker ikke kun at samle fodboldaktiviteterne omkring BankParken med et nyt klubhus som integreres i BankParken. Klubhuset skal ikke kun være for fodboldspillere. TSFC’s øvrige organiserede såvel som uorganiserede idrætsudøvere, som f.eks. BMX-klubben, inviteres ind i fællesskabet.

Ligesom da BankParken via frivillige ildsjæle blev bygget, er et af målene med klubhuset også at opfylde nogle fodboldmæssige krav til fremtiden.
Kravene til 1. Divisions fodbold og til dels også nogle af Superligaens krav er tænkt ind i projektet, og overvejelserne samt tankerne bag udarbejdelsen af husets indretning har været, at det grundlæggende bør indrettes, så lokalerne fremstår så fleksible forhold i den daglige brug af disse. 2 af omklædningsrummene skal bygges på pigernes/kvindernes præmisser.

Samtidig ønskes opfyldt kravene til Ungdomslandskampe, pokalkampe og opvisningskampe mod højere rangerende hold.

Undervisningslokaler til trænerkurser og til brug af byens skoler samt mødelokaler og kontor er selvfølgelig også et must samt en stor lounge som bl.a. kan benyttes til sociale sammenkomster. Værksted til BMX, depoter, vaskerum, boldrum indtænkes også.

Energimæssigt er det planen, at opvarmningen skal ske ved jordvarme. Der er påtænkt solceller på taget, og til begrænsningen af elforbruget skal der anvendes LED-teknologi, hvor det er muligt. Regnvand skal opsamles og genanvendes til toiletskyl og i vaskemaskiner.

Materialevalget foregår ud fra en forsvarlig økonomisk løsning, hvor også den efterfølgende drift tages i betragtning.

 

Luk