Menu

Ordensregler for kunstgræsbanen

image

Den 12. oktober 2018 fik vi officielt indviet kunstgræsbanen i Tønder.

I forbindelse med en kunstgræsbane er der nogle spilleregler der skal overholdes. Efterlever vi dem, så har vi også en bane i god form "i morgen".

 • Kun adgang i forbindelse med boldspil
 • Rygning ikke tilladt, det er strengt forbudt.
 • Åben ild ikke tilladt, det er strengt forbudt.
 • Affald skal fjernes straks, herunder tape, tyggegummi, glas, plast m.m.
 • På banen må der ikke medbringes:
  • Mad og drikkevarer (undtagen til spillerne)
  • Hunde og andre dyr
  • Motoriserede køretøjer
  • Cykler, barnevogne og andre køretøjer
  • Stole, bænke og lignende udstyr (KUN de bænke som klubben/kommunen har opsat)
 • Regler for adgang til banen:
  • Der må kun anvendes fodboldstøvler med gummiknopper.
  • Det er absolut forbudt, at benytte fodboldstøvler med metal- eller skrueknopper på
   kunstgræsarealet.
  • Fodtøj skal børstes rene inden man betræder området og inden man forlader området.
  • Det er derfor ikke tilladt at springe ind på arealet ved det lave hegn omkring arealet.
  • Mudder, græs m.m. er pest for en kunstgræsbane.
  • Betræd aldrig banen når der ligger sne på den.
 • Regler vedr. materiel
  • Alle mål på banen skal køres på hjul eller bæres. De må under ingen omstændigheder

slæbes.

  • Alle mål sættes på plads inden træningstiden slutter,
  • 5 og 7 mands mål skal stå på fliserne og 11 mands mål ved hegnet.
 • Vores MILJØ i forbindelse med kunstgræs
  • Børst dine støvler af på de opstillede børster/koste.
  • Tøm støvlerne og dit tøj for granulat, INDEN du forlader området
 • De tildelte tider overholdes nøjagtigt.
 • Ved lejemålets ophør skal arealet være ryddet for kegler, bolde og andet udstyr
 • Efter sidste træning/kamp skal lågen lukkes og lyset slukkes
 • Overtrædelse af ovennævnte regler kan medføre bortvisning og/eller krav om erstatning
  eller betaling af leje.
 • Undgå at slide unødvendigt på kunstgræsset i målfelterne - brug siderne midt på banen,
  så sliddet fordeles.
 • Brug din sunde fornuft ved adgang og brug af banen

 
Kunstgræsbanen skal holde i mange år - PAS GODT PÅ DEN !

Luk