Menu

Velkomstfolder

 

Fodbold er en af de sundeste former for idræt, fordi man bruger alle kroppens muskler med varierende intensitet. Det er den mest effektive måde at blive fit på. Fodbold kræver god balance, koordination, hurtighed og udholdenhed, men stiller også store krav til spillernes opfattelsesevne og forudseenhed. Børn, unge og voksne som spiller fodbold har en højere indlæringsevne og klarer sig bedre, i såvel skolen som i livet, end folk der ikke dyrker sport.

Skab sunde vaner tidligt og bevar dem hele livet – start til fodbold allerede nu!

 

Velkommen til Tønder SF

– En breddeklub med fokus på spillerudvikling og et stærkt socialt fællesskab!

Vi vil gerne udvikle teknisk og taktisk dygtige fodboldspillere, individualister såvel som holdspillere. Vi ønsker at alle spillere oplever progression og får masser af succesoplevelser igennem Coerver inspireret træning.

At være en del af et hold kræver også̊ en række sociale kompetencer, som læres gennem leg, konkurrence og alment samvær med andre mennesker. Vi lægger stor vægt på konstruktiv dialog, respekt, sammenhold, kammeratskab, empati og medansvar. Vi forsøger at skabe et trygt udviklingsmiljø, med faste rammer og anerkendelse af individet. Der skal være plads til at eksperimentere og fejle, så man lærer ved at prøve og perfektionerer ved at øve sig.

For at få dette fællesskab til at fungere har klubben nogle principper og retningslinjer, som skal sikre de bedste udfoldelsesmuligheder for alle. Læs mere om retningslinjerne på vores hjemmeside.

 

Træningsprincipper

Træningen tilrettelægges så den tilgodeser udviklingen af spillernes motoriske og fodbold- tekniske færdigheder. Gennem træningen skal det understøttes, at fodbold er et holdspil, hvor der også er god plads til individet. Bolden skal være med i alt, og de enkelte træningsøvelser tilpasses alder og niveau. Vi forsøger så vidt muligt at spille med ”rene” årgange, dvs. at alle spillere på holdet er født i samme år. Vi følger naturligvis DBU’s ”Holdninger og handlinger”.

I årgangene, U4 – U7, trænes alle hold af forældretrænere. Her er fokus på leg med bold, motorik og balance. I børneårgange, U8 – U12, tilstræber vi at alle hold trænes af uddannede børnetrænere. Her er fokus især på teknik. I ungdomsårgangene, U13 – U19, tilstræber vi at alle hold trænes af uddannede ungdoms-trænere. Her er fokus på teknik, tempo, taktik og mental udvikling.

Vi arbejder konstant fremadrettet på at udvikle klubbens tilbud, så både spillet, træningen og klubben bliver spændende og mere attraktiv for vores børne- og ungdomsspillere.

I Tønder SF er vi imod enhver form for diskrimination og mobning. Bestyrelsen tager eventuelle sager op og sanktionerer medlemmer, trænere, ledere og forældre, som forbryder sig mod denne holdning.

I Tønder SF går vi ind for fair play over for alle, der har deres gang i klubben, hvad enten de er spillere, trænere, ledere, forældre, dommere eller modstandere.

FAIR PLAY er en selvfølge i Tønder Sportsforening

 

Sæsoner

Fodboldåret inddeles i 3 sæsoner; en forårs- og en efterårsturnering, samt en vinterturnering. Forår og efterår spilles udendørs på græs/kunstgræs og om vinteren indendørs eller på kunstgræs. Der er normalt ikke træning i skolernes ferier eller på helligdage.

 

Arrangementer

Tønder SF arrangerer TSF dag (klubbens fødselsdag), for lokalområdets, DBU Fodboldskole i 1. uge af skolernes sommerferie, fælles sæsonafslutning/juleafslutning med banko, samt en masse andre spændende aktiviteter. Mange af vores hold deltager desuden i stævner og turneringer i både ind- og udland.

Vi spiller altid for at vinde, men mener spillerne lærer mere af jævne kampe end store sejre eller store nederlag. Vores fokus er derfor ikke på sejre, men på godt spil, evnen til at følge en taktik, kampgejst, vilje m.v. Sidst men ikke mindst skal vi altid huske på legen; Det skal være sjovt at spille fodbold!

 

Forældreindsats

Forældrenes engagement er meget vigtigt for klubben - og for dit barn. Det forventes derfor at forældre til spillere i klubben bidrager aktivt med deres forskellige ressourcer. Som minimum forventer vi at du som forælder er med dit barn til træning, men der forventes også hjælp med f. eks.:

 • Træner/hjælpetræner
 • Årgangsleder
 • Kampleder/dommer
 • Holdleder
 • Medhjælp ved stævner
 • Sponsor eller fundraiser
 • Chauffør til udekampe
 • Andre praktiske opgaver for holdet

Vi er alle frivillige. En aktiv indsats fra forældreside er derfor helt nødvendig, hvis klubben skal blive ved med at udvikle sig – til gavn også for dit barn!

Læs her de 10 forældrebud:

Det er et godt udgangspunkt, at forældrene er engagerede. Men engagementet kan også̊ kamme over, hvis aggressive voksne f.eks. overfuser dommeren, eller hvis en far eller mor konsekvent driver sin søn fremad på banen med råb og direktiver eller hvis kampens resultater pludselig kommer til at spille en uforholdsmæssig stor rolle for de voksne.

 • Mød op til træning og kamp – dit barn sætter pris på det
 • Forhold dig i ro på sidelinjen – lad børnene spille.
 • Ophold dig kun langs den ene sidelinje – og i god afstand til trænere og spillere.
 • Respekter trænerens beslutninger – vær positiv og støttende.
 • Respekter dommerens beslutninger - se på̊ dommeren som en vejleder.
 • Skab god stemning ved kampene – byd fx. udeholdets forældre på kaffe.
 • Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke om resultatet.
 • Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke.
 • Bak op om holdets og klubbens arbejde – din indsats bliver værdsat, ikke mindst af dit barn.
 • Husk på, at det er dit barn som spiller fodbold - ikke dig!!

Kurser

Træning af høj kvalitet er vigtigt og derfor opfordres alle vores trænere til jævnligt at tage på trænerkurser og deltage i seminarer m.v., som kan inspirere og op- kvalificere dem. Tønder SF betaler for relevante trænerkurser.

Vi er naturligvis medlem af DBU, DIF samt Coerver Danmark.

 

Indmeldelse og kontingent

Sammenlignet med andre fritidsaktiviteter er det billigt at spille fodbold. Dit barn kan prøvetræne 3-4 gange gratis. Man indmelder sig i Tønder SF online på vores hjemmeside. Ved indmeldelse betales den 1. Måned og man kan tilmelde sit betalingskort, hvorefter kontingentet fremover bliver trukket automatisk. Kontingentsatserne kan ses på vores hjemmeside. Skylder man kontingent, kan man ikke deltage i træning og kamp, før restancen er ude af verden.

 

FAIR PLAY

FAIR PLAY for både spillere og forældre er en selvfølgelighed i Tønder SF.
Opmuntring og en positiv indstilling er vigtig.

 • ¨Husk at melde afbud til kampe i god tid
 • ¨Husk at det er træneren, der bestemmer
 • ¨Husk at opmuntrende tilråb er vigtige
 • ¨Husk at negative tilråb er bandlyst.

 

Kontakt os før du starter

På vores hjemmeside, under kontaktpersoner, kan du finde kontaktoplysninger for vores trænere. Vælg den årgang dit barn er født i og kontakt trænerne, for at aftale prøvetræning.

Du er også altid velkommen til at kontakte vores ungdomsansvarlige Jørn Torp, for at høre mere:

 

FORMAND OG SPONSORAFDELING

Kasper Sørensen
Kasper@tsf-fodbold.dk
2120 2520

KASSERER

Gunnar Jordt
Gj@tsf-fodbold.dk
2829 1137

SEKRETÆR og MATERIEL

Lars Abild
la@tsf-fodbold.dk
2011 3301

Per Møller
moller@tsf-fodbold
24250991


U19 DRENGE & HERRE SENIOR ANSVARLIG

Carsten Jørgensen
Carsten_joergensen@tsf-fodbold.dk
2120 6803

UNGDOMSANSVARLIG

Jørn Christian Torp
Jt@tsf-fodbold.dk
4016 0024

 

Endnu engang velkommen til fodboldklubben Tønder SF